TRA CỨU THÔNG TIN BẢO HÀNH
Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây.
Hệ thống sẽ cung cấp cho bạn thông tin bảo hành của sản phẩm.
 
TPXE0144444473
 Tem bảo hành được dán trên thân xe
Ghi chú 1:
Số serial và Mã QR được in dưới phần phủ cào trên TEM BẢO HÀNH xe
Cào nhẹ lớp phủ bạc trên mặt tem để hiển thị.
Ghi chú 2:
Với các dòng xe xuất trước thời điểm triển khai Bảo hành điện tử,
Số khung được sử dụng thay thế cho số serial